תקנון אתר המכירות “אופטיקה עין טובה בע”מ” תנאי שימוש ורכישה

לקוח/ה יקר/ה קרא תקנון זה המתעדכן מעת לעת על מנת להכיר את תנאי השימוש באתר המכירות המקוון של אופטיקה עין טובה.

לתשומת ליבך, תקנון זה עושה שימוש בלשון זכר, לשם הנוחות בלבד והוא פונה לשני המינים, ללא כל הבדל. יובהר כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה.

 מבוא

1.ברוכים הבאים לאתר “אופטיקה עין טובה” –בע”מ. (אשר לשם הנוחות תיקרא- “אופטיקה עין טובה”)

 2.אתר הינו אתר הזמנת קניות מקוון, באתר ניתן להזמין מוצרי אופטיקה שונים ועזרים נילווים.

 ב. בכל שאלה, הערה או בעיה הנוגעות לאתר נשמח לתת לכם מענה באמצעות המייל [email protected] או באמצעות האתר.

מוקד שירות הלקוחות פעיל בימים א’ – ה’ בין השעות 09:00-14:00 בטלפון 054-5684083

3. הינך מתבקש לקרוא את תקנון האתר בעיון, בהרשמה לאתר ובביצוע פעולות במסגרתו על ידך הינך מאשר כי קראת את התקנון, וכי הינך מסכים ומאשר את כל הוראותיו, והוא מהווה הסכם מחייב בין הגולשים והמשתמשים באתר לבין בעלי האתר ו/או אופטיקה עין טובה. תהליך ההזמנה והרכישה באתר יהיו כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.

 1. מובהר כי התנאים המפורטים בתקנון זה מגדירים את זכויותיכם וחובותיכם בעת הקנייה באתר, כמו גם אילו מוצרים יסופקו אליכם בפועל ומועדי האספקה, כיצד יבוצע המשלוח ובאילו תנאים ניתן לבטל את העסקה וכן פרטים חשובים נוספים.

 2. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון מעת לעת עפ”י שקול דעתם הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ללקוח המשתמש באתר (להלן: “הלקוח” ו/או “המשתמש”). ללקוח לא תהא כל טענות ו/או תביעות כלפי האתר ובעליו בגין עדכון ו/או שינוי כאמור, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות אופטיקה עין טובה, על פי התקנון.

לפיכך הינך מתבקש מעת לעת כאשר אתה מבצע קניות באמצעות האתר לקרוא את התקנון בעיון, במידה ואינכם מסכימים לתנאים המפורטים בתקנון זה, לא תוכלו לרכוש מ’אתר אופטיקה עין טובה”.

 1. השינוי בתקנון, ככל שיהיה יחול ממועד פרסומו באתר, ושימוש הלקוח באתר לאחר השינוי מהווה
  הסכמה לשינוי.

 2. בעלי האתר רשאים לשנות או להפסיק בכל עת את פעילותו של האתר ללא צורך במתן הודעה מוקדמת או התראה, וזאת לפי שיקול דעתם הבלעדי.

 3. האתר מיועד לשימוש לציבור הגולשים בישראל בלבד, המחזיקים בכרטיס אשראי ישראלי תקף
  ולמעט כרטיס אשראי דיירקט וכרטיסי תשלום מיידי.
 4. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות שלא לאפשר ללקוח מסוים להזמין מוצרים מהאתר מכל סיבה שהיא, וזאת ע”פ שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך בנימוק או הסבר גם במידה ורכש בעבר מוצרים באמצעות האתר.
 5. משתמשים קטינים, או משתמשים שאינם זכאים לבצע פעולות ללא אישור אפוטרופוס, מחוייבים ליידע את הוריהם ו/או הממונים עליהם, בדבר הוראות תקנון זה, וכן לקבל את אישורם לביצוע כל פעולה
  מכל מין וסוג שהוא באתר.
  מובהר כי בכל מקרה, האחריות לפקח על פעילות קטינים ו/או משתמשים אחרים שאינם זכאים לבצע
  פעולות ללא אישור אפוטרופוס, מוטלת על ההורים או הממונה עליהם, ובין היתר להסביר להם על תנאי השימוש וההשלכות הנובעות מכך.
 6. לא תתאפשר הזמנת משקפים אופטיים לילדים מתחת לגיל 12.
 7. תנאי מוקדם לתוקף ביצוע הקנייה באמצעות כרטיס אשראי הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעיסקה ולגבייה.
 8. ט.ל.ח – במידה ולצערנו התרחשה תקלה טכנית שגרמה לטעות במחירים – אופטיקה עין טובה רשאית לבטל את העסקה.

 

הגנת הפרטיות

 1. השימוש באתר מותנה במסירת פרטים מזהים נכונים ומלאים (שם, מספר תעודת זהות, כתובת, טלפון, כתובת הדואר האלקטרוני של הלקוח) מובהר כי אין חובה למסור פרטים כלשהם מעבר לפרטים הבסיסיים הנדרשים  למעט פרטי תשלום, מסירת המידע נתונה לשיקולכם האישי, אולם ללא מסירתו לא מתחייבת ‘אופטיקה עין טובה’ לספק את הזמנתכם.
 2. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פלילים ואזרחיים.

 3. בסיום ביצוע ההזמנה  על הלקוח למלא  את פרטיו האישיים כאמור לעיל, על פי ההנחיות המופיעות בו. הפרטים שיימסרו על ידי הלקוח ומידע נוסף שיצטבר אודותיו יישמר במאגר המידע של האתר והוא מאשר לו לעשות בו שימוש בכפוף להוראות כל דין.

 4. הלקוח מצהיר, כי ההרשמה לאתר מהווה אישור מצידו להימנות על תפוצת הדיוור הישיר של בעלי האתר או מי מטעמם.

 5. במילוי פרטיו באתר, הלקוח מאשר לאתר לכלול אותו ברשימת לקוחותיו ולעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידו במועד ההרשמה ו/או שיצטברו אודותיו במהלך השימוש באתר, על מנת ליצור קשר איתו ולעדכן אותו בדבר מבצעים באתר או בנוגע לשירותים נוספים.
 6. במידה וגורם זר יצליח לחדור למאגר המידע באתר ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אופטיקה עין טובה או מי מטעמו.

רכישת מוצרים ושירותים באתר

 1. באתר נמכרים מוצרי אופטיקה ומוצרים נילווים אחרים, והכל בהתאם למפורט ברשימות המוצרים המופיעות באתר.
 2. מובהר כי בהזמנת משקפיים אופטיים על הלקוח לעיין היטב בתקנון האופטיקה, כפי שמופיע באתר טרם ביצוע ההזמנה.
 3. אופטיקה עין טובה אינה מחוייבת להיקף זמינות או מגוון מינימליים כלשהם. אופטיקה עין טובה שומרת לעצמה את הזכות לספק כמות חלקית ממוצר מסויים או שלא לספק את המוצר כלל.

 4. האתר מציג עזרי ראייה ומוצרים נילווים ממותגים ויצרנים שונים.

על הלקוח לוודא היטב באמצעות איש מקצוע מוסמך ובטרם הרכישה את כל הנתונים הנוגעים למוצר המוזמן.

 1. המידע המתקבל מהיצרנים השונים מוצג באתר כפי שהוא, הוא נמסר על ידי ספקי המוצרים והוא באחריותם הבלעדית, אופטיקה עין טובה אינה אחראי לאמיתות המידע, אמינותו או התאמתו לתכונות המוצר בפועל, אופטיקה עין טובה לא תישא באחריות לכל אי התאמה כאמור.

25.בכל הנוגע למידע אודות עדשות מגע- אין להסתמך על הפרוט המופיע באתר. יש לקרוא היטב את המידע המופיע על גבי המוצר עצמו ובעלונים המצורף אליו טרם השימוש בו.

 1. בעלי האתר עושים כמיטב יכולתם לסימון המוצרים שבאתר בהתאם לחברה המייצרת אותם או משווקת אותם, אך הלקוח מסכים ומאשר כי בכל מקרה בו המוצר שיסופק לו בפועל יגיע מגורם אחר, מכל סיבה שהיא, הוא פוטר את בעלי האתר מכל טענה לגבי מקור המוצר, אופטיקה עין טובה רשאית לקבוע על פי שיקול דעתו הבלעדי את זהות היצרן ולשנותו מעת לעת, ייתכן שבמשלוחים שונים יסופקו אותם מוצרים מתוצרת שונה

 2. האתר רשאי לשנות בכל עת לפי ראות עיני בעליו את ההיצע ו/או את מגוון המוצרים המוצגים ברשימת המוצרים המופיעים באתר, ולהחליף או להוסיף מוצרים לרשימת המוצרים או להוציא מוצרים מהרשימה וזאת מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי.

 3. תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את האתר
 4. אופטיקה עין טובה אינה חוסכת במאמצים כדי לספק ללקוחותיו את כל הפריטים אשר מפורטים בהזמנה, אולם אין בכך כדי להבטיח כי השירות המוענק באתר אופטיקה עין טובה’ ימלא אחר בקשתכם ו/או שיהיה חף מטעויות אנוש.
 5. יובהר, כי לא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה כנגד תאריך התפוגה המצוין על המוצר שסופק ללקוח כל עוד תאריך התפוגה הרשומה על המוצר הינה בפרק זמן סביר לפני תום התפוגה וזאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של אופטיקה עין טובה.

 6. יתכן ויופיעו באתר גם מוצרים שאינם נמצאים בהכרח במלאי, במקרה זה, וכאשר הוזמנו מוצרים שאינם קיימים במלאי, הלקוח פוטר את אופטיקה עין טובה מהתחייבות כלשהי לספק לו את המוצר, ובמקרה זה הלקוח יזוכה בגין המוצר החסר הנ”ל בתוך 5 ימי עסקים, במידה ומכל סיבה שהיא לא זוכה הלקוח, הוא מחוייב לפנות מיידית למח’ שירות הלקוחות באתר, אשר מתחייבת כי בתוך 2 ימי עסקים מרגע קבלת ההודעה במערכת יתבצע הזיכוי.

הזיכוי הכספי יוחזר לאותו אמצעי תשלום בו השתמשת בעת ביצוע ההזמנה.


 1. האתר לא נועד למכירה לסיטונאים, האתר שומר לעצמו את הזכות על פי שיקול דעתו הבלעדי למנוע מכירת מוצרים כלשהם ללקוח מעבר לכמות מסוימת, ולקבוע תעריפים שונים לכמויות סיטונאיות.

 2. מחירי המוצרים שיפורסמו באתר הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח לפי המאוחר.

‘אופטיקה עין טובה’ תהיה זכאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה ע”י הלקוח.

 

 1. מוצרים המוצגים למכירה בתנאי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד סגירת ההזמנה באתר.

 2. עם השלמת ביצוע ההזמנה, ישלח את המשתמש אישור בדבר ביצוע ההזמנה, מובהר כי אישור זה אינו מהווה אישור הזמנה אלא אישור בדבר פרטי ההזמנה שבוצעה.

מובהר ללקוח כי ייתכנו מצבים בהם מוצרים מופיעים באתר אך המלאי שלהם הסתיים או טרם חודש.

בכל מקרה שבו יירכש מוצר שאינו במלאי למרות שהוא מופיע באתר, או במקרה  שלא כל כמות המוצר שהוזמנה תהיה זמינה למכירה תהא רשאית אופטיקה טובה לבטל את העסקה ביחס לאותו מוצר, תוך משלוח הודעה במייל חוזר אל הקונה על ביטול העסקה או חלק ממנה.

 1. התשלום בגין ההזמנה יתבצע באמצעות כרטיס אשראי שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות והפועלות בארץ, ואשר פרטיו נמסרו ע”י הלקוח במועד ביצוע ההזמנה, ובכפוף לכך שחברות אלו מתירות את ביצוע התשלומים. 

 2. סכום התשלום בגין ההזמנה יכלול את התשלום בגין דמי המשלוח כפי שאלו מפורטים באתר. אופטיקה עין טובה  שומרת לעצמה את הזכות לעדכן סכומים אלו מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 3. מחירי המוצרים נקובים בשקלים ומחוייבים במעמ.
 4. מינימום הזמנה אשר תזכה את הלקוח באפשרות השימוש בשירות, הוא בסך 50 ₪.
  מובהר כי בעלי האתר רשאים לשנות את גובה הסכום על פי שיקול דעתם הבלעדי.
 5. תנאי ומועדי התשלום יוצגו בפניכם בעת ביצוע התשלום באתר
 6. במקרה בו לא אושרה העיסקה ע”י חברות האשראי מתבקש הלקוח ליצור קשר עם שירות הלקוחות
  ולבצע הזמנה מחודשת דרכם.

במקרה כאמור, יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העיסקה ע”י חברות כרטיסי האשראי בפועל.

לא פעל מבצע הפעולה ליצירת קשר עם שירות הלקוחות תוך 48 שעות ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העיסקה ע”י חברות האשראי , תחשב העיסקה כמבוטלת .

משלוח ואספקה

אזורי הפעילות

לאחר אישור ההזמנה אופטיקה עין טובה תספק את ההזמנה לכתובת בישראל כפי שהוזנה בטופס ההזמנה.

ממועד קבלת אישור הרכישה מחב’ האשראי, תספק עין טובה את המוצרים בתוך 14 ימי עסקים.
מובהר כי ימי עסקים הינם ימי א’ עד ה’ לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג, חג, וימי בחירות.

אופטיקה עין טובה זכאית לשנות מעת לעת את אזורי החלוקה ללא מתן הודעה מראש.


 1. אופטיקה עין טובה תעשה כל מאמץ לספק את כל המוצרים הנכללים בהזמנה, אולם לצערנו לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לפיכך, אופטיקה עין טובה איננה מתחייבת לספק את כל המוצרים או את כל הכמות אשר צויינה בהזמנה בין אם צוין, שהם במלאי ובין אם לאו וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה כל שהיא כלפי האתר ובעליו בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה, מובן כי מוצר שלא יסופק על ידי האתר יזוכה.

 2. הלקוח מסכים ומאשר כי במידה ובעת מועד אספקת המוצרים, לא יהיה הוא או מי
  מטעמו במען, או במקרה שהוא יסרב לקבל את ההזמנה, הוא יחוייב בעלות דמי המשלוח ודמי הטיפול בגין המשלוח, במקרה של הזמנת משקפיים אופטיים שיוצרו במיוחד עבור הלקוח, הוא יחוייב גם בגין עלות המשקפיים.
 3. אי עמידת ‘אופטיקה עין טובה’ במועד האספקה שתואם מכל סיבה שהיא, לא תפטור את הלקוח מתשלום עבור ההזמנה שסופקה לו בפועל.
 4. המוצרים המוזמנים יארזו באריזת קרטון ו/או בכל אריזה אחרת, לפי שיקול ‘אופטיקה עין טובה’ ולא תהא ללקוח כל טענה ו/או תביעה בשל כך.
 5. במקרה של איסוף עצמי מסניף ‘אופטיקה עין טובה’ במושב גני טל, לא יחוייב הלקוח בעלות משלוח.החזרת מוצרים
 6. על הלקוח מוטלת החובה לבדיקת תכולתו של המשלוח עם קבלתו ולהשוות אותו לתעודת משלוח או חשבונית שתצורף למשלוח בעת האספקה.

  48. במקרה של אספקת מוצרים פגומים ו/או מקולקלים או במקרה שתתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, לשירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה, אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של הלקוח בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר, לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצידו.

מובהר בזאת כי אופטיקה עין טובה היא זאת שתקבע, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כי המוצר פגום או מקולקל, ובמידה וכן יוחלף המוצר או תבוטל רכישתו על פי בחירת הלקוח.

 1. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה או ההחלפה או ההחזרה של המוצר או זיכוי כספי ללקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין.

  50. מובהר בזאת כי כל השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר כאמור לעיל, תחייב את הלקוח בדמי משלוח.
 2. יודגש כי אין אחריות על שבר או שריטות שייגרמו לעדשות או למסגרת.
 3. אין אחריות על שינוי צבע המסגרת, הלקוח מודע לכך כי יכולה להיות אי התאמה בין התמונה המוצגת באתר לבין המוצר הסופי אשר יגיע אליו. תמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד ואינם מחייבים.

ביטול ושינוי הזמנה

53.מובהר ללקוח כי לא ניתן לבטל הזמנת משקפי ראיה שהוכנו במיוחד לפי מידות הלקוח, משקפי שמש
אופטיות, משקפי שמש שבוצעה בהם התאמה, עדשות מגע שיוצרו במיוחד ללקוח.

 1. כל עוד לא סופקה ההזמנה ללקוח ועד תיאום המשלוח, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, באמצעו הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני המופיע בתקנון זה.
 2. במקרה של ביטול הזמנה יזוכה הלקוח לאותו אמצעי תשלום בו בוצע החיוב, וזאת בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול.

באם בוצעה הרכישה בכרטיס אשראי, ינוכו דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים, הנמוך מבין השניים.


 1. לצערנו בשלב זה לא ניתן לשנות את ההזמנה לאחר קבלתה מלבד ביטולה והזמנה חדשה.
 2. החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ”ח – 1968, תקנות הגנת הצרכן (בטול עסקה) התשע”א -2010 והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות שירות הלקוחות של האתר, כפי שתקבע מעת לעת, תוכלו לקרוא ולהתעדכן בחוק בקישורים הבאים:- https://www.consumers.org.il
 3. ביטול הזמנה אף אם נעשה מחמת פגם או קלקול במוצר, לאחר שסופקה ההזמנה ללקוח כפוף
  להשבת הפריטים שהזמנתם בוטלה, כאשר לא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית וכשכל
  התויות/ התגיות עדין צמודות לפריט כשהם שלמים ו/או ללא פגישה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול
  מכין מין וסוג שהוא.
 4. לתשומת ליבכם במידה ואריזת המוצר נפתחה לא ניתן להחזיר אלא אם המוצר מקולקל, וזאת בהתאם להוראות החוק וההנחיות היוצאות מהרשויות. 

60.ברכישת עדשות מגע- לא ניתן יהיה לבטל ו/או להחזיר מוצר לאחר שאריזתו נפתחה. כמו כן לא תהיה זכאות לביטול בטענה כי העדשות אינן נוחות או אינן מתאימות ללקוח.

 1. לא תתאפשר החזרת משקפי שמש, לאחר שהוסר מהם מדבקת הבר- קוד, ויראו כאילו נעשה שימוש במשקפים.

 

אבטחת מידע

62.אתר אופטיקה עין טובה נתמך ע”י חברות אבטחת מידע בכדי לאפשר לכם להנות מקנייה בטוחה לחלוטין. באתר מופעלים מנגנוני הגנה מתקדמים על מנת לאבטח את המידע.


 1. המשתמש מאשר כי ידוע לו שהאתר עושה שימוש באמצעי אבטחת מידע אשר מהווים סטנדרט בתעשיית האינטרנט וזאת על מנת להגן על המידע המצוי באתר. למרות האמור לעיל, ידוע למשתמש כי השימוש באינטרנט חשוף לסיכונים במערכות המבוססות רשתות תקשורת, וכי על אף המאמצים שמשקיע האתר, אין אפשרות לאבטחה מוחלטת כנגד חדירה לאתר. בשום מקרה, האתר ו/או בעליו לא יהיו אחראים לנזק שנגרם למשתמש בעקבות פריצה כאמור ולא יהיו אחראים בגין העברת מידע אודות המשתמש לצד ג’ כלשהו ו/או פרסום המידע ו/או כל שימוש אחר שיעשה במידע הנוגד הוראות כל דין.

 2. המשתמש מתחייב שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות- כל ניסיונות חדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וכדומה.

קניין רוחני

65.הקניין הרוחני באתר לרבות הבעלות על המידע, זכויות היוצרים, הלוגו, סימני המסחר, שמות מסחריים עיצוב גרפי וכדו’ שייכים בלעדית לבעלי האתר.

66. המשתמש באתר מצהיר כי אין לו כל זכות קניינית בחוות דעת, שהועלו על ידו לאתר, ולאתר ובעליו יתאפשר לעשות בחוות הדעת כל שימוש שהוא לפי שיקול דעתם הבלעדי.

 1. האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ”ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר “אופטיקה עין טובה” ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מבעלי האתר.
 2. בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.

גילוי נאות

 1. באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז  ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה. בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.

שונות

 1. על דרך ההתקשרות באמצעות תקנון זה וכל הקשור בו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הייחודית, הינה נתונה לבתי המשפט במחוז באר שבע בלבד.
  44. כל הודעה שתשלח ע”י האתר ללקוח על פי הכתובת או האימייל שניתנה ע”י הלקוח בעת הרישום לאתר תחשב כאילו הגיעה ליעדה ביום מסירתה.
 2. אופטיקה עין טובה, אינה אחראית על שימוש שיעשה הלקוח שלא בהתאם להוראות היצרן.
 3. התנאים וההוראות המפורטים בתנאי השימוש, וכן כל שינוי או תיקון, כמו גם השימוש באתר, כפופים לחוקי מדינת ישראל.
 4. כל מקרה של אי התאמה או מחלוקת שעלולים להתעורר בהקשר עם השימוש באתר ידונו ויתבררו באופן בלעדי בפני בתי המשפט המוסמכים בעיר רחובות.

 

דילוג לתוכן